Το καλάθι είναι άδειο
    Τηλ. Κέντρο: +30 211 1984580,

Μεταφορά έδρας επιχείρησης

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Τώρα η Amirax αναλαμβάνει την μεταφορά της έδρας της επιχείρησή σας στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

1. Αγορά Υπηρεσίας

-Πατήστε το κουμπί Αγορά Υπηρεσίας.

-Εάν είστε νέος πελάτης κάντε εγγραφή αλλιώς εισάγετε τα στοιχεία εισόδου σας.

-Εξοφλήστε το ποσό με έναν από τους τρόπους πληρωμής.

-Προχωρήστε στο βήμα 2.

2. Δικαιολογητικά για τη μεταφορά έδρας

Για Ατομική Επιχείρηση

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο στην αρμόδια ΔΟΥ, ή συμβόλαιο αγοράς ή παραχωρητήριο.
3. Κατάθεση μισθωτηρίου στη ΔΟΥ της νέας έδρας για διενέργεια ελέγχου, ορισμού αυτοψίας και υπολογισμό υπεραξίας.
4. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή.
5. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης.
6. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ.
7. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
8. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό).
9. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ.
10. Συμπληρώστε μια εξουσιοδότηση και στη συνέχεια πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Για Εταιρείες Ο.Ε.-Ε.Ε.

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας.
2. Τροποποίηση καταστατικού σε (5) αντίγραφα, όπου δηλώνετε η αλλαγή της έδρας της επιχείρησης.
3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ.
4. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο πρόνοιας δικηγόρων.
5. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο νομικών.
6. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο.
7. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 αντίγραφα).
8. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή.
9. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή.
10. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης.
11. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ.
12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
14. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ.
15. Συμπληρώστε μια εξουσιοδότηση και στη συνέχεια πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Για εταιρείες ΕΠΕ

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του διαχειριστή της εταιρίας.
2. Τροποποίηση καταστατικού σε (5) αντίγραφα, όπου δηλώνετε η αλλαγή της έδρας της επιχείρησης.
3. Θεώρηση της τροποίησης του καταστατικού από την αρμόδια ΔΟΥ.
4. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο πρόνοιας δικηγόρων.
5. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο ταμείο νομικών.
6. Θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο.
7. Κατάθεση και θεώρηση του τροποιημένου καταστατικού στο πρωτοδικείο (σε 3 αντίγραφα).
8. Δημοσίευση του τροποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ και λήψη ΤΑΠΕΤ από το εθνικό τυπογραφείο.
9. Κατάθεση του τροποιημένου καταστατικού στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή.
10. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή.
11. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης.
12. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ.
13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
14. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
15. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ.
16. Συμπληρώστε μια εξουσιοδότηση και στη συνέχεια πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Για εταιρείες AE

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του νομικού εκπροσώπου της εταιρίας.
2. Απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ με θέμα ημερήσιας διάταξης τη μεταφορά της έδρας της επιχείρησης και την τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού που αφορά στην έδρα αυτής.
3. Πρακτικά της συγκληθείσας ΓΣ.
4. Τροποποίηση του καταστατικού σε πέντε (5) αντίγραφα, όπου θα δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της επιχείρησης.
5. Κωδικοποίηση του τροποποιημένου καταστατικού.
6. Υποβολή του τροποποιημένου καταστατικού στη Νομαρχία μαζί με την αίτηση για ανακοίνωση της τροποποίησης, την απόφαση του ΔΣ για τη σύγκλιση της έκτακτης ή τακτικής ΓΣ, το πρακτικό της ΓΣ και το παράβολο για τη δημοσίευση της τροποποίησης καταστατικού αξίας 289,72 €.
7. Κατάθεση της ανακοίνωσης της αλλαγής έδρας, του τροποποιημένου καταστατικού και του μισθωτήριου στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου γίνεται έλεγχος για τον υπολογισμό τυχόν υπεραξίας, φόρων, ΦΠΑ και ορισμός αυτοψίας της νέα έδρας από τον αρμόδιο ελεγκτή.
8. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ της νέας έδρας διαφέρει από την παλια, θα πρέπει να κατατεθεί το έντυπο ελέγχου για υπογραφή στην παλαιά ΔΟΥ και στη συνέχεια στο τμήμα μητρώου της νέας ΔΟΥ για να ολοκληρωθεί η μεταβολή.
9. Έκδοση δελτίου αποστολής για τα εμπορεύματα, τα πάγια στοιχεία, την ταμειακή μηχανή και ή το ΦΤΜ από την παλιά στη νέα έδρα της επιχείρησης.
10. Αντικατάσταση σφραγίδας και αλλαγή στοιχείων της ταμειακής μηχανής και ή του ΦΤΜ.
11. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο αντίστοιχο επιμελητήριο.
12. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στο ΙΚΑ (σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό)
13. Κατάθεση αντίγραφου της μεταβολής της ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας στον ΟΑΕΕ.
14. Συμπληρώστε μια εξουσιοδότηση και στη συνέχεια πηγαίνετε σε ένα ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Αποστείλετε τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην

ΑΜΙRAX Α.Ε.
Τμήμα Διεκπεραιώσεων
Πλάτωνος 10,
Νέο Ψυχικό,
Τ.Κ. 15451
Τηλ: 211 1984580

3. Παραλαβή Πιστοποιητικού

Όταν εκδοθεί το πιστοποιητικό επικοινωνούμε μαζί σας για την παράδοση.

Το πιστοποιητικό διακοπής ελεύθερου επαγγέλματος χρειάζεται έως και είκοσι (20) εργάσιμες να εκδοθεί.

Διαβάστηκε 684 φορές
€100.00
Επιλέξτε Είδος Επιχείρησης:

Ποσότητα:
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Μεταβολή ΚΑΔ

Ποιοι Είμαστε;

logo

Η Amirax είναι μια εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και εφαρμογών στο διαδίκτυο

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Ακολουθήστε μας

Επικοινωνία:

Πλάτωνος 10, Νεο Ψυχικό

15451 Αττική, Ελλάδα

Tηλ: +30.211 1984580

Φαξ: +30.210 6470391

 info (@) amirax.gr

Καλέστε μας!